".date("Y").".".date("d").".".date("m")." - "); fwrite($fp, date("H:i:s").", "); if ($skad != '') {fwrite($fp, "REF: ".$skad."
");} fwrite($fp, 'IP: '.($_SERVER['REMOTE_ADDR']).' ('.gethostbyaddr($_SERVER['REMOTE_ADDR']).") - (".$_SERVER['HTTP_USER_AGENT'].")"); flock($fp, 3); fclose($fp); } ?> Zbigniew Raniszewski - Historia
facebook zbigniew raniszewski

Powrót do strony głównej

Zeznania kierownika polskiej ekipy - Manczarskiego

zeznania manczarskiego zeznania manczarskiego

Wszystkie zawarte na tej stronie materiały są chronione prawem autorskim. Jakiekolwiek kopiowanie, modyfikowanie i rozpowszechnianie w formie elektronicznej i tradycyjnej jest zabronione.

Kontakt: tel. 517 466 511 · wykonanie: webtarget.pl

699999999+